PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 1

E-learningový kurz (videa, audia, splnění všech aktivit a pracovních listů): 4 hodiny (60 min)

Praxe s pečujícími osobami v náhradních rodinách ukazuje, že nejčastější příčinou selhání pěstounské péče je právě dlouhodobé potlačování vlastních potřeb vedoucí k vyhoření. Kurz se snaží poukázáním na důležitost témat spojených s vlastní hodnotou a prožitkem tomuto předcházet.

Cílem kurzu je uvědomění si základních témat, která ženu ovlivňují v každodenním životě, zejména v oblastech výchovy a péče o děti. Postupně si přiblížíme témata spojená s ženskostí, vlastního těla, sebelásky.

Absolventka kurzu dostává praktické tipy začlenitelné do běžného dne, které ji vedou směrem k lepšímu sebepoznání a náhledu na vlastní lidskou hodnotu. Aktivity jsou atraktivní a jednoduše zvládnutelné, účastnice kurzu tak na sobě pracuje, aniž si uvědomuje nějaké úsilí, cílí se na vnitřní motivaci ("zajímá mě to, protože mi potom může být lépe") ne na vnější ("musím to absolvovat, protože mám povinné vzdělávání").

Jako výstup kurzu je doporučená závěrečná úvaha nad tématy, nad přínosem pro samotnou účastnici, která by se měla dotknout všech čtyř hlavních aktivit a měla by být zaslána na e-mailovou adresu lektorky. Lektorka pak poskytuje zpětnou písemnou vazbu. V průběhu kurzu je možné lektorku kurzu kdykoliv kontaktovat za účelem dovysvětlení, dílčí zpětné vazby nebo sdělení postřehu.

Termín pro dokončení kurzu: 60 dnů (od prvního přihlášení do systému). Vzdělávání v platformě LMS Moodle (https://kurzy.nahradka.cz).

E-learningový kurz (videa, audia, splnění všech aktivit a pracovních listů): 4 hodiny (60 min).

800 Kč za 1 účastníka (množstevní zvýhodnění: 3.600 Kč za 5 účastníků | 10 účastníků 6.900 Kč). Službu fakturujeme se splatností 10 dnů po vyřízení objednávky.

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodiče, pěstounky, osvojitelky - ženy, které se starají o jim svěřené dítě.