ON-LINE WEBINÁŘE PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

Svým tématům věříme, a o jejich aktuálnosti a potřebnosti jsme přesvědčeni víc, než kdy dřív. Za velmi důležité v této náročné době považujeme zachování a udržení dostupnosti interaktivního vzdělávání, které je zároveň jistým sociálním kontaktem. S tématy svých seminářů se proto přesouváme do on-line prostoru, ve kterém s námi účastníci mohou studovat a čerpat podporu v bezpečí svých domovů.


Nabídku on-line vzdělávání pro náhradní rodiče doplňujeme o čtyři nová témata a přidáváme naprosto nový formát distančního vzdělávání, který kombinuje videolekce, kvízy a živé on-line setkání v podobě praktického workshopu.


Podrobnosti najdete v záložkách u každého kurzu, případně nás pro upřesnění či objednání kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo telefonicky: +420 777 939 983.

Vzdělávání, které Vám bude vonět. Nový on-line workshop pro náhradní rodiče

ON-LINE
A PŘESTO VONÍ :-)
vzdělávejte se s námi... Náhradka.cz

W14

Mgr. Lucia Hönig
AROMATERAPIE V PÉČI O DÍTĚ

Kombinovaný on-line kurz aromaterapie Vás i jako naprosté začátečníky rychle a jistě provede všemi základními informacemi o užívání éterických olejů. Dozvíte se, co je aromaterapie a jaké jsou bezpečné způsoby aplikace. Seznámíte se s nejpoužívanějšími éterickými oleji, které budete schopni použít při řešení drobných dětských zdravotních potíží.

Vzdělávací program je rozdělen do tří videolekcí, ke kterým je zpracován on-line kvíz, který ve svých otázkách shrnuje právě absolvované téma/lekci. Účastník dostává e-mailem odkaz na tyto videolekce po dobu tří dnů (1 den = 1 lekce). Kurz je zakončen hodinovým on-line setkáním v platformě Zoom s lektorkou (aromaterapeutkou), která účastníkům nejen shrne havní myšlenky kurzu a odpoví na dotazy, ale provede účastníky praktickou výrobou koupelové soli s esenciálními oleji. Toto setkání je tedy vedeno jako workshop.

Kombinované on-line vzdělávání, videolekce, kvízy, webinář (ve formě workshopu): 2 + 1 hodina (60 min).

První lekce bude dostupná od 7. 12., druhá od 8. 12., třetí od 9. 12. 2020. Termín živého on-line setkání bude zveřejněn v prvním prosincovém týdnu.

Seminář využívá předtočená videa, umístěná ve službě Vimeo, webinářová část je realizována na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Lucia Hönig

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

Novinky pro rok 2021

Následující tři témata budou vypsána již do lednových termínů, přihlašování bude spušteno v prvním prosincovém týdnu... 

W11

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ

Každé rodičovství s sebou nese jak radostné chvíle, tak i chvíle náročnější. To platí také pro náhradní rodičovství. Na webináři se budeme společně věnovat otázkám, v čem tkví specifika péče o přijaté děti, jak jim můžeme pomoci zaléčovat stará zranění, jak budovat vztah s přijatými dětmi, a v neposlední řadě jak nastavovat hranice a limity ve výchově. Na vše se podíváme optikou tzv. terapeutického rodičovství. Webinář je vhodný nejen pro náhradní rodiče, ale rovněž pro odborníky, kteří s náhradními rodinami pracují.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W12

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
SPECIFIKA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI (VZTAHOVÁ VAZBA A TRAUMA)

Jestliže dítě nevyrůstá ve své biologické rodině, velmi často je zatíženo nějakým druhem traumatizující zkušenosti (nepříznivé prenatální podmínky, opuštění matkou po porodu, změny pečujících osob v průběhu života, pobyt v ústavním zařízení, atd.). To vše má významný vliv na rozvíjející se mozek a nervovou soustavu dítěte, a také na rozvoj jeho vztahování se k druhým lidem. Cílem webináře je seznámit účastníky s problematikou specifik dětí v NRP, zejména s ohledem na otázky týkající se vztahové vazby a traumat.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W13

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
KONTAKTY S BIOLOGICKOU RODINOU A ZPRACOVÁNÍ HISTORIE DÍTĚTE

Na tomto webináři se budeme věnovat otázkám souvisejícím s kontakty dítěte s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte. Kontakty dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, s biologickou rodinou mohou být často komplikované či nesprávně nastavené. To může mít na děti negativní vliv. Rovněž nezpracovaná historie dítěte s sebou přináší určitá úskalí v prožívání a chování dítěte. Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která se pojí s kontakty s biologickou rodinou a zpracováním historie dítěte, a dále s možnostmi, jak lze kontakty dobře nastavit, aby byly pro děti přínosné, a jak s dětmi mluvit o jejich historii tak, aby ji děti dokázaly přijmout v rámci rozvoje své identity.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

Stálá tematická nabídka on-line webinářů

W1

Mgr. David Černík, DiS.
RODIČ - DÍTĚ - DOSPĚLÝ A CESTA K ÚSPĚŠNÉ DOHODĚ

Webinář se zabývá osobností člověka a její strukturou, dále vlivem významných osob v našem životě, které se na utváření naší osobnosti podíleli nebo podílejí a způsobem, jakým mezi sebou lidé v závislosti na tom komunikují a jak na sebe reagují. Cílem programu je dovést jeho účastníky k lepšímu pochopení tohoto chování a jednání a zodpovědět tím, proč se nám některé komunikační situace opakovaně vracejí (stejně začínají, stejně probíhají a i stejně končí), aniž bychom se na čemkoli v klidu dohodli anebo proč někdy zazní: "...jako bych slyšel tvoji matku" anebo: "nechovej se jako malý dítě". Chceme Vás inspirovat k využívání takového přístupu a komunikačního stylu, který zvýší šance na dosažení úspěšné dohody a ukázat Vám, jak od začátku vést komunikaci na partnerské a rovnocenné úrovni, tzn. bez vítězů a poražených. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W2

Mgr. David Černík, DiS.
(PRA)RODIČE DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH ANEB DĚTSTVÍ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL

Webinář představuje dětství a dospívání z pohledu "úkolů" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Vysvětluje význam jejich splnění v odpovídajícím období a popisuje jaké důsledky a dopady může mít jejich nesplnění na běžný život. Program je vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit dostatečné a funkční zvládnutí vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí, aby se z nich mohli stát sebevědomí, soběstační a spokojení dospělí. Zároveň jim samotným ukazuje, jak si udělat jakousi "revizi" svého dosavadního života a zvědomit si co mají z dětství "splněno" a jaké úkoly bude naopak třeba "dohnat". Cílem je účastníkům zdůraznit a zároveň je uklidnit, že nikdy není úplně pozdě s tímto začít a že se to vyplatí. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 6 hodin, resp. 2x 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

1.200 Kč (2x 3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W3

Mgr. David Černík, DiS.
JÁ JSEM OK - TY JSI OK

Během webináře se seznámíte se čtyřmi životními postoji, skrze které vnímáme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy. Vysvětlíme si, co postoj "Já jsem OK - Ty jsi OK" znamená a co může přinést do našich vztahů a komunikace a jak je možné na něm vědomě pracovat. Stejně tak si vysvětlíme, jak nám tento životní postoj pomůže přijmout sebe sama takového, jaký opravdu jsem a zároveň usnadní respektovat druhé se všemi jejich plusy i mínusy a odlišnostmi. Cílem programu je představit účastníkům nový možný pohled na vlastní životní postoj a myšlenky a inspirovat je k nahlížení na sebe i ostatní jako na plnohodnotné osobnosti.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W4

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulace a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, mnohdy zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu. Cílem webináře je poskytnout znalosti a prohloubit dovednosti, které mohou být prakticky využity jako obrana před (z)manipulováním od ostatních (jak tzv. "neskočit na návnadu/pozvánku" do hry), stejně tak k tomu, aby se co možná nejméně dopouštěl manipulativního jednání člověk sám (jak ze sebe nedělat bezmocnou "Oběť", jak nebýt trestajícím "Pronásledovatelem" ani samozvaným "Zachráncem" druhých). Kurz je zároveň ukázkou a inspirací, jak v komunikaci udržet partnerský a rovnocenný přístup bez ohledu na to, jak a s čím do situace vstupuje protistrana.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny nebo 6 hodin, resp. 2x 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) ev. 1.200 Kč (2x 3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W5

Mgr. Petra Maxová
SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 1

Webinář provede účastnici teoreticky i prakticky tématem sebepoznání, seznámí ji s tématy jako je sebeláska, role, které hrajeme, vděčnost a zdroje pro obnovu našich sil. Všechna témata jsou prakticky vztahována k životu ženy, pěstounky. Webinář obsahuje i praktická cvičení - dvě imaginace s následnou reflexí (k tématu vděčnosti a k tématu zdroje). Součástí je interakce s účastnicemi webináře jak v průběhu jeho samotného, tak (pro zájemkyně) po skončení - účastnice budou vyzvány k sepsání závěrečné reflexe (slouží k prohloubení uvědomění témat) a dostanou na ni zpětnou vazbu od lektorky.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodičky, pěstounky, osvojitelky a ostatní ženy a dívky se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastnic.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W6

Mgr. Petra Maxová
SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 2

Webinář provede účastnici teoreticky i prakticky tématem cykličnosti ženy. Postupně se seznámí s principy všech čtyř fází cyklu, dozví se tipy pro jejich klidné zvládnutí a využití jejich energie. Každá fáze cyklu je prakticky vztahována k životu ženy, pěstounky. Webinář obsahuje i praktické cvičení k tématu "menarche" a k pohledu na vlastní menstruaci skrze zážitky spojené s menstruací první. Součástí je interakce s účastnicemi webináře jak v průběhu jeho samotného, tak (pro zájemkyně) po jeho skončení - účastnice budou vyzvány k sepsání závěrečné reflexe (slouží k prohloubení uvědomění témat) a dostanou na ni zpětnou vazbu od lektorky.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodičky, pěstounky, osvojitelky a ostatní ženy a dívky se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastnic.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W7

Mgr. Petra Maxová
UKLIĎTE SI (V ŽIVOTĚ)

Nepořádek "se může" udělat nejen v prostoru, který obýváme, ale též v našich vztazích a našem životě jako takovém. Webinář přináší pohled na to, co se s námi děje, když si pravidelně "neuklízíme" nejen v sobě, ale i ve svém okolí. Pomáhá nám uvědomit si to, v jakém nepořádku nám není dobře a směřuje nás ke konkrétním krokům ke spokojenějšímu životu. Kurz ojedinělým způsobem spojuje aspekt úklidu mentálního s úklidem prostoru. Webinář obsahuje dvě části, první se věnuje úklidu mentálnímu, během které si účastník postupně projde důležité oblasti svého života a dozví se, jak si identifikovat problematické oblasti a následně si v nich "uklidit". V rámci závěrečné reflexe si též sestaví praktický akční plán, který ho provede vlastním mentálním úklidem. Součástí je pak i zpětná vazba lektorky k akčnímu plánu a tipy pro jeho udržení. Druhá část pak seznámí účastníka s teorií úklidu a organizace prostoru, poukáže na možné souvislosti s naší psychickou pohodou a nabídne praktické tipy na organizaci svého domova.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W8

JUDr. Hubert Maxa
NEBOJTE SE EXEKUCE

Lektor webináře srozumitelnou formou přibližuje problematiku exekucí, vysvětluje základní pojmy a odpovídá na nejčastější dotazy. Kurz se též věnuje mýtům v tomto tématu a přehledně je vysvětluje. Účastník kurzu získá přehled o základních tématech, správně zachází se základními pojmy a zodpoví si nejčastější otázky spojené s pěstounstvím a exekucí.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

JUDr. Hubert Maxa

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W9

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PSYCHOHYGIENA PRO NÁHRADNÍ RODIČE

Každé rodičovství s sebou přináší nejen radostné situace, ale také různá úskalí a určitý stres. Tento kurz se zabývá problematikou stresu a zátěže z hlediska možností, jak lze se stresem a zátěží pracovat, a ukazuje různé strategie a metody psychohygieny coby určité možnosti duševní prevence. Účastník webináře získá základní informace o faktorech, jakými jsou zátěž a stres, o cílech a limitech psychohygieny, ale také o možných strategiích a metodách psychohygieny se zaměřením na fyzickou a duševní stránku člověka (práce s postojem, dechem, tělem, atd.). Budeme se věnovat tomu, jakými způsoby si mohou od přemíry stresu ulevit dospělí, a jaké způsoby mohou nabídnout svým dětem.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

W10

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními sociálními potřebami, s důsledky jejich nedostatečného naplňování v raném dětství, a s možnostmi, jak pomoci dětem tyto potřeby dosycovat v pozdějším věku. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Webinář je možné realizovat kterýkoli den v týdnu včetně soboty a neděle. Možné časy realizace: 9.00 - 12.00 | 13.00/14.00 - 16.00/17:00 | 15.00/16:00 - 18.00/19:00 hod.

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 připojeného účastníka.

Pro další případné informace a pro objednání kurzu nás kontaktujte na e-mailu: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.