PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY | 2024

Obecné doplňující informace k nabízeným webinářům najdete v níže uvedených záložkách. Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení účastníků nebo k objednání webináře organizací nás kontaktujte e-mailem na: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

Pro individuální přihlášení využijte prosím formulář, který zobrazíte kliknutím na tlačítko pod popisem Vámi vybraného webináře.
V případě problémů s přihlášením nebo pokud Vám na zadaný e-mail nedošlo potvrzení o přihlášení nás kontaktujte na tel.: +420 777 939 983.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Nabízené webináře jsou určeny především náhradním rodičům, pěstounům, osvojitelům a ostatním rodičům se zájmem o téma. Jednotlivá témata jsou též vhodná pro odborníky, kteří s náhradními rodinami pracují.

Webinář se uskuteční, pokud je obsazen minimálně 6 účastníky. Celková kapacita je stanovena na +/- 15 přihlášených účastníků.

750 Kč (3 hod.) za 1 účastníka (fakturu vystavíme buď přímo na účastníka nebo na jeho doprovázející organizaci).

Webináře jsou realizovány na platformě Microsoft Teams, která umožňuje připojení jak přes aplikaci, tak prostřednictvím webového prohlížeče. Tato platforma je kompletně v češtině, nevyžaduje žádnou registraci ani vytváření uživatelských účtů. Účastníkům je vždy před zahájením kurzu k dispozici telefonická technická podpora pro připojení do kurzu. Odkaz pro přístup do webináře zasíláme obvykle e-mailem cca dva až tři dny před dnem jeho konání.

Podzim 2024

Podzimní "onlajny" pro ty, kteří budou ještě doplňovat svých 24 hodin. Připojte se k nám. Vybírat můžete z následující nabídky...

Říjen 2024

W13-241010

10. října 2024 (čtvrtek) | 09.00 - 12.00 hod.

10. 10. '24 (čtvrtek) | 09.00 - 12.00

Mgr. David Černík, DiS.
PUBERTA JAKO PŘÍLEŽITOST K UPEVNĚNÍ VZTAHU S DOSPÍVAJÍCÍM DÍTĚTEM

Už jen vyslovení slova "puberta" navodí mnohým rodičům nebo lidem pečujícím o dospívající jedince pocity úzkosti, obav, marnosti, bezradnosti a mnohé další. Je to nevyhnutelně období četných názorových a postojových konfrontací a konfliktních situací. Dospívající získává zkušenosti skrze dělání chyb, skrze vzdor a porušování pravidel, ale učí se, a svou osobnost formuje také velmi významně v závislosti na reakcích svého okolí, na způsobu, jakým je s ním komunikováno, jakým výchovným stylem, poselstvími a ujištěními je k jeho dospívání přistupováno. Ač se dospívání v této vývojové etapě může zdát zcela neřízeným a živelným obdobím, které je jen potřeba "přežít", tak platí, že na jeho úspěšné zvládnutí mohou rodiče anebo jiné pečující osoby mít, resp. mají významný vliv.

Pro náhradní - pěstounské rodiny je toto téma ještě o mnoho složitější a tak se tento webinář zabývá pubertou nejen pohledem vývojových potřeb dospívajících a s tím spojených způsobů chování při jejich naplňování, ale vše je zapasováno do specifických životních situací pěstounské rodiny a náhradního rodičovství. Webinář svým účastníkům nabídne způsob, jak na toto období nahlížet jako na příležitost k upevnění vztahů s dospívajícím dítětem a konkrétně odpoví na otázku "co je možné dělat a jak", aby toto období bylo pro obě strany přínosným časem.

W26-241021

21. října 2024 (pondělí) | 14.00 - 17.00 hod.

21. 10. '24 (pondělí) | 14.00 - 17.00

PhDr. Mgr. Zuzana Kapilová (dříve Šípová)
NASTAVOVÁNÍ HRANIC PŘI VÝCHOVĚ U DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Hranice ve výchově dětí jsou jedním z nejdůležitějších a současně z nejtěžších témat, která rodiče každý den řeší, ať už u svých biologických dětí, nebo u dětí, které mají v péči. V současné době může být navíc matoucí, že existuje celá řada různých výchovných směrů, počínaje těmi, kde jsou hranice velmi volné a konče těmi, kde jsou naopak hranice velmi přísné a striktní. Pro rodiče a pečující osoby může být těžké se v tom zorientovat a zvolit si takový přístup, který bude ku prospěchu celé rodině, a který bude vhodný jak pro jejich biologické děti, tak pro děti přijaté do péče. Na tomto webináři se společně podíváme na různé možnosti, jak dětem při výchově hranice vhodně nastavovat. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, atd.).

Listopad 2024

Image

Přezouváme na "zimní" a jedeme dál!

W22-241114

14. listopadu 2024 (čtvrtek) | 09.00 - 12.00 hod.

14. 11. '24 (čtvrtek) | 09.00 - 12.00

Mgr. David Černík, DiS.
PASIVITA A ZÁVISLÉ VZTAHY JAKO PŘÍTĚŽ OSOBNÍHO ŽIVOTA

Všichni jsme každodenně postaveni před celou řadu situací či problémů, které musíme nějak řešit. Už do prvotního rozhodování, jak se s tím vypořádáme, často zasáhnou naše vnitřní nevědomé "obranné" mechanismy, které vyústí v tzv. pasivní chování. To znamená, že svou energii a úsilí nepoužijeme k vyřešení problému, ale naopak ji spotřebujeme na činnosti a projevy, které nejenže k vyřešení nesměřují, odsouvají ho atp., ale bývají zároveň nevědomou pozvánkou ostatních k tomu, aby řešili problémy za nás. Spotřeba energie je přitom mnohdy vyšší, než kdybychom problém řešili aktivně a efektivně. Takové chování je pro náš život zatěžující, vyčerpávající či dokonce (sebe)destruktivní. Vůči druhým je navíc bezohledné a stresující. V rodinném soužití vede k častým konfliktům a hádkám a dlouhodobě poškozuje vztahy.

Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s projevy pasivního chování od překrucování reality, zlehčování situace nebo přehánění, přes nicnedělání, notorické slibování, že všechno bude, prokrastinaci až po zneschopnění sebe sama nebo poškození druhých a přiblížit je tak k rozpoznání takového chování u sebe a u lidí v jejich blízkosti a k zamyšlení nad tím, jestli nejsou "chyceni" v nezdravě závislých vztazích, ve kterých buď odpovědnost za sebe neadekvátně předávají jiným, nebo ji naopak od jiných přebírají. Téma nabídne též inspiraci k "vymanění se" z pasivity a ke snižování závislosti ve vztazích s druhými.  

W27-241118

18. listopadu 2024 (pondělí) | 14.00 - 17.00 hod.

18. 11. '24 (pondělí) | 14.00 - 17.00

PhDr. Mgr. Zuzana Kapilová (dříve Šípová)
SEBEPOŠKOZOVÁNÍ DĚTÍ A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Problematika sebepoškozování a poruch příjmu potravy není omezena pouze na starší děti a dospívající, jak by se mohlo na první pohled zdát. S obojím se můžeme setkat již u nejmenších dětí, a zároveň se obě tato témata mohou týkat také dospělých jedinců. V rámci webináře se podíváme na to, co je to sebepoškozování, co jsou to poruchy příjmu potravy, jaké jsou možné příčiny, čeho si můžeme všimnout jako určitých varovných příznaků, a především jak můžeme vhodně reagovat. To vše v kontextu náhradní rodinné péče. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, atd.).

W24-241124

24. listopadu 2024 (neděle) | 14.00 - 17.00 hod.

24. 11. '24 (neděle) | 14.00 - 17.00

PhDr. Mgr. Zuzana Kapilová (dříve Šípová)
JAK ŘEŠIT ŠKOLNÍ OBTÍŽE PĚSTOUNSKÝCH DĚTÍ

Webinář je zaměřen na nejčastější problémy, které se týkají školních dětí. Podíváme se společně na to, proč děti v náhradní rodinné péči ve škole často selhávají, mají obtíže s učením a následně se zkoušením a testy, hůře si hledají kamarády a své místo ve třídním kolektivu, nebo mohou hůře zvládat nutnost poslouchat cizí autoritu, tedy paní učitelku. Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je předat nejen teoretické informace, ale také konkrétní možnosti a způsoby, jak ve spolupráci se školou řešit různé obtíže dětí v náhradní rodinné péči. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, učitele, pedagogické asistenty).

Prosinec 2024

W23-241202

2. prosince 2024 (pondělí) | 14.00 - 17.00 hod.

2. 12. '24 (pondělí) | 14.00 - 17.00

PhDr. Mgr. Zuzana Kapilová (dříve Šípová)
EMOCE U DĚTÍ ANEB JAK SE DĚTI CÍTÍ A PROČ

Webinář je zaměřen na to, jakým způsobem vznikají emoce, jak se vyvíjejí a jak na ně můžeme dobře reagovat a pracovat s nimi u dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Probereme různé lidské emoce, ať už s Vaším dítětem řešíte zvýšenou úzkostnost či plačtivost, nebo naopak výbuchy vzteku a agresivitu. Webinář je zaměřen prakticky, jeho cílem je předat nejen teoretické informace, ale také konkrétní možnosti a způsoby, jak s emocemi u dětí pracovat, jak na ně reagovat a jak učit děti své emoce zvládat. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, atd.).

W30-241208

8. prosince 2024 (neděle) | 14.00 - 17.00 hod.

8. 12. '24 (neděle) | 14.00 - 17.00

Mgr. David Černík, DiS.
JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT S LIDMI S ODLIŠNOU OSOBNOSTÍ

Do každé mezilidské komunikace vnášíme své osobnostní nastavení, prostě sami sebe. Každý máme nějaký svůj komunikační styl, se kterým intuitivně vstupujeme do kontaktu s druhými lidmi a tak nějak předpokládáme, že to, co funguje na nás, musí přeci fungovat i ty na ostatní. Setkáváme se však s různou úspěšností, komunikace často nevede tam, kam bychom chtěli, případně končí ještě dřív, než pořádně začne. Vznikají konflikty, hádky, neporozumění, nepochopení.

V rámci webináře se účastníci seznámí s možnostmi a technikami, jak navázat kontakt s lidmi rozdílných osobností, jak s nimi komunikaci nejen úspěšně zahájit, ale také udržet, vyhnout se uvíznutí v obraně protistrany a lépe tak dosáhnout výsledku. Jak se tzv. "naladit na stejnou vlnu". Jak lépe poznat, na koho co platí, kdo se pod (ná)tlakem spíš stáhne a uzavře do sebe, koho odradíte výraznými gesty a pronikavým hlasem, stejně tak koho naopak strhnete na svou stanu přívalem energie, zatímco jinou osobnost tím spíš vyděsíte. Řešené téma je vztaženo na prostředí, vztahy a komunikační situace, ve kterých se náhradní rodiče pohybují.