PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PARTNEŘI PROJEKTU | KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

Na výsledné podobě výstupů projektu Kompetenční model doprovázení se podíleli zástupci necelých dvou desítek doprovázejících organizací. Někteří ve fázi připomínkování kompetenčního modelu, jiní zase poskytnutím zpětné vazby po účasti na pilotním ověřování dvou nově vytvářených vzdělávacích programů, zaměřených na komunikační dovednosti a sebepoznání, někteří na obojím. Vážíme si času, který zástupci z níže uvedených organizací věnovali projektové spolupráci, a velmi vděčni jsme především za jejich ochotu přispět ke tvorbě jednotlivých projektových výstupů svou odbornou erudicí a zkušeností. Všem patří náš obrovský dík!

 

Partneři v abecedním řazení: Amalthea z. s.  Bunkr, o. p. s.  Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú. ● "Dětský úsvit", z. s.  Dětské centrum Domeček, příspěvková organizaceDětský domov Korkyně (Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú.)   Charita Přelouč  Krok pro všechny generace z. s. ● PREVENT 99 z. ú.  Rodina v centru, z. ú.  Rozum a Cit, z. s.  SALINGER z. s., středisko Stopa čápa Slezská diakonie  Sociální centrum pro rodinu, z. ú.  Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.  Vesta Pardubice z. s.

Amalthea z. s.

Amalthea z. s.

Bunkr, o. p. s.

Bunkr, o. p. s.

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

"Dětský úsvit" z. s.

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace

Dětský domov Korkyně

Dětský domov Korkyně

Charita Přelouč

Charita Přelouč

Krok pro všechny generace z. s.

Krok pro všechny generace z. s.

PREVENT 99 z. ú.

PREVENT 99 z. ú.

Rodina v centru, z. ú.

Rodina v centru, z. ú.

Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s.

SALINGER z. s., středisko Stopa čápa

SALINGER z. s., středisko Stopa čápa

Slezská diakonie

Slezská diakonie

Sociální centrum pro rodinu, z. ú.

Sociální centrum pro rodinu, z. ú.

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.

Vesta Pardubice z. s.

Vesta Pardubice z. s.