PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

KDO JSME A PROČ PROJEKT "NÁHRADKA.CZ"

V tomto článku bychom Vám rádi představili projekt NÁHRADKA.CZ a krátce taky sebe...

Jsme David a Petra, oba se v pomáhajících profesích pohybujeme už několik let, oba jsme začínali prací s dětmi a dětskými kolektivy. Tento zájem nás také svedl na společnou profesní cestu a dal vzniknout mnoha zajímavým projektům pod záštitou spolku ALTER EGO - institutu pro podporu vzdělanosti, z. s. Oba jsme v oboru zájmu zůstali, oba jsme se časem více profilovali do oblasti náhradní rodinné péče. Tak nějak nám to dávalo, po všech našich zkušenostech s dětmi, které nežijí ve své původní rodině, smysl. 

Co říká David o Petře?
  Petru baví práce se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči. Má zkušenost s posuzováním těchto žadatelů, lektoruje a školí na různých kurzech pro budoucí i stávající náhradní rodiče. Tyto zkušenosti jí daly možnost pozorovat systém zevnitř – stran institucí, zákonů, psaných i nepsaných pravidel. Celkově věří, že by bylo dobré jít více cestou podpory a zájmu, než kontroly a povrchového přístupu. Příběhy náhradních rodičů a jejich dětí ji osobně zajímají.  

Jak Petra vidí Davida?
  David si užívá lektorské a vzdělávací aktivity. Se vzděláváním náhradních rodičů má několikaletou zkušenost jak v roli lektora, tak také z pozice vedoucího vzdělávání v jedné doprovázející organizaci, kde se věnoval mimo jiné právě rozvoji a lepšímu zacílení pěstounského vzdělávání. Je pragmatický, efektivní, dokáže vymýšlet inovace a řešení i tam, kde ostatním dochází energie. Rád na sobě pracuje a rozvíjí se. Náhradní rodinnou péči vidí jako neustále se vyvíjející systém, který na všech úrovních potřebuje profesionály s potřebnými kompetencemi.  

NÁHRADKA.CZ je vyjádřením a především realizací našeho postoje a přístupu k rozvíjení a posilování klíčových osobních a odborných kompetencí náhradních rodičů v oblasti výchovy a péče o dítě. Jsme přesvědčeni, že jeho nedílnou součástí je respekt k potřebám a zájmům těchto pečujících osob a opakované zdůrazňování oprávněnosti, plného nároku a především důležitosti jejich naplňování. Upozaďování vlastních potřeb vede ke snížení až ztrátě schopnosti vnímat, správně identifikovat a funkčně naplňovat potřeby a zájmy svěřených dětí. Naší ambicí je aktivně působit ve vzdělávání náhradních rodičů formou specializovaných vzdělávacích programů s komplexním (sebe)rozvojovým záběrem, ve kterém cílíme vždy jak na rovinu poznávací, tak na postojovou.

Vzdělávání náhradních rodičů je ale jen jedna část podpory, do které můžeme vtisknout naši filozofii. Jsme přesvědčeni, že umíme a dokážeme udělat víc. Proto připravujeme a realizujeme různé programy i pro další odborníky (NÁHRADKA.PRO), kteří s pěstouny, případně s pěstounskými dětmi pracují. Rádi bychom je tím kromě jejich profesního rozvoje inspirovali také ke stejným hodnotám a postojům.    


Čtěte dál: Děláme vzdělávání jinak aneb principy naší práce