PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

AKREDITOVANÝ VÝCVIK PRO ODBORNOU VEŘEJNOST (PODZIM 2023 Brno)

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

3. a 4. října, 26. a 27. října, 9. a 10. listopadu 2023 | Brno

Mgr. Barbora Hrušková
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

Šestidenní výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí poskytne svým účastníkům detailní a komplexní vhled do této metody sociální práce v rovině aktuálně platné oborové teorie a legislativního ukotvení ve spojení s poznatky z letité praxe lektorky. Fokusem tohoto výcviku je však rozvoj a posílení praktických dovedností (kompetencí) organizátora, resp. facilitátora případových konferencí.

Výcvik je určen zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, působících ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

LEKTOROVANÝ KURZ (48 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | MAXIMÁLNÍ KAPACITA 12 ÚČASTNÍKŮ

Mgr. Barbora Hrušková
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

Šestidenní výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí poskytne svým účastníkům detailní a komplexní vhled do této metody sociální práce v rovině aktuálně platné oborové teorie a legislativního ukotvení ve spojení s poznatky z letité praxe lektorky. Fokusem tohoto výcviku je však rozvoj a posílení praktických dovedností (kompetencí) organizátora, resp. facilitátora případových konferencí.

Výcvik je určen zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, působících ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

LEKTOROVANÝ KURZ (48 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | MAXIMÁLNÍ KAPACITA 12 ÚČASTNÍKŮ

Jsme partnerem pro váš
osobní a profesní růst
vzdělávejte se s námi... Náhradka.pro

REGISTRACE DO ON-LINE APLIKACE | KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

Vážené kolegyně, vážení kolegové z doprovázení,

registrace doprovázejících organizací do on-line aplikace pro (sebe)hodnocení úrovně zvládnutí či rozvinutí devíti nově definovaných kompetencí specializovaného Kompetenčního modelu doprovázení byla zahájena. Využívání aplikace je bezplatné. Jsme Vám k dispozici jako technická a metodická podpora. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat.  

Formulář pro zadání nezbytných údajů za účelem vytvoření uživatelského účtu pro roli tzv. koordinátora hodnocení (název organizace, jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo), zobrazíte pod tímto linkem: https://forms.gle/mC7hZigTGUA7fxuNA

O provedené registraci budete informováni e-mailovou notifikací, zaslanou přímo z aplikace.

 

Přejeme, ať se Vám práce v aplikaci líbí a Kompetenční model doprovázení je užitečným a dobře využitelným nástrojem ve Vaší organizaci...

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

VZDĚLÁVEJTE SE ON-LINE
VZDĚLÁVEJTE SE U NÁS... NÁHRADKA.CZ

Tak poj(e-)ďte na to...     nahradka logo 100px 

VZDĚLÁVEJTE SE
ON-LINE
VZDĚLÁVEJTE SE U NÁS
NÁHRADKA.CZ

Tak poj(e-)ďte na to...     nahradka logo 100px 

Vstupte do e-learningové aplikace LMS Moodle

Nejnovější on-line programy v naší nabídce
Sebepoznání pro pěstounky 1 | Základy aromaterapie v péči o dítě | Psychohygiena pro náhradní rodiče