PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

TABULKA ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ / STRESORŮ A JEJICH ZÁTĚŽOVÉ SKÓRE

V následující interaktivní součtovací tabulce najdete celkem 42 životních událostí, které způsobují určitou stresovou zátěž. Ke každé jednotlivé události je přiřazena bodová hodnota, která představuje sílu stresoru. Tabulka je určená pro orientační zmapování míry ohrožení stresovými vlivy s ohledem na to, že každý jedinec je jinak vnímavý ke konkrétní udalosti. Nicméně tento výčet je výsledkem seriózní studie amerických psychologů T. H. Holmese a R. H. Raheho, kteří na sběru dat, jejich zpracovávání a ověřování pracovali více než 15 let. 

 

Výsledná míra Vašeho ohrožení stresem je dána součetem bodů u těch životních událostí, které se Vám v životě objevily za posledních cca 12 měsíců. Projděte tedy formulář od shora dolů a kliknutím na zaškrtávací políčko označujte události, které se Vás týkaly. Pod tabulkou najdete své skóre a zařazení do příslušné úrovně ohrožení stresem. 

Životní události způsobující stresovou zátěž u dospělých
UDÁLOST BODY
Úmrtí partnera, partnerky 100
Rozvod 73
Rozvrat manželství 65
Uvěznění 63
Úmrtí blízkého člena rodiny 63
Úraz nebo vážné onemocnění 53
Sňatek 50
Ztráta zaměstnání 47
Usmíření a přebudování manželství 45
Odchod do důchodu 45
Změna zdravotního stavu člena rodiny 44
Těhotenství 40
Sexuální obtíže 39
Přírůstek nového člena do rodiny 39
Změna zaměstnání 39
Změna finančního stavu 38
Úmrtí blízkého přítele 37
Přeřazení na jinou práci 36
Závažné neshody s partnerem 35
Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31
Splatnost půjčky 30
Změna odpovědnosti v zaměstnání 29
Syn nebo dcera opouštějí domov 29
Konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou 29
Mimořádný osobní čin nebo výkon 28
Manžel, manželka nastupuje či končí zaměstnání 26
Vstup do školy nebo její ukončení 26
Změna životních podmínek 25
Změna životních zvyklostí 24
Problémy a konflikty se šéfem 23
Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20
Změna bydliště 20
Změna školy 20
Změna rekreačních aktivit 19
Změna církve nebo politické strany 19
Změna sociálních aktivit 18
Půjčka menší než průměrný roční plat 17
Změna spánkových zvyklostí a režimu 16
Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15
Změny stravovacích zvyklostí 15
Vánoce 12
Přestupek (např. dopravní) a jeho projednávání 11

0 bodů
skupina neohrožená stresovými vlivy

BODOVÁ ROZPĚTÍ PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY

0 - 149 bodů - bez ohrožení stresovými vlivy | 150 až 199 bodů - mírné ohrožení stresovými vlivy |
200 až 299 bodů - ohrožení stresovými vlivy300 bodů a víc - riziková skupina lidí s významným ohrožením stresovými vlivy