KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY | 2021

Nabídku programů průběžně doplňujeme, aktuálně obsazujeme termíny prvního a návazně druhého čtvrtletí roku 2021. V případě Vašeho zájmu o termín a vybrané téma s výhradní rezervací pro Vaši organizaci na jakoukoli pozdější část tohoto roku, nás kontaktujte, rádi vyhovíme... 

 

  • Webináře budou realizovány při minimálním počtu 6 přihlášených účastníků,

  • pro informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nám pište na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo zavolejte na: +420 777 939 983.

Leden 2021

W1-210124

24. ledna 2021 (neděle) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
RODIČ - DÍTĚ - DOSPĚLÝ A CESTA K ÚSPĚŠNÉ DOHODĚ

Webinář se zabývá osobností člověka a její strukturou, dále vlivem významných osob v našem životě, které se na utváření naší osobnosti podíleli nebo podílejí, způsobem, jakým mezi sebou lidé v závislosti na tom komunikují a jak na sebe reagují. Cílem programu je dovést jeho účastníky k lepšímu pochopení tohoto chování a jednání a zodpovědět tím, proč se nám některé komunikační situace opakovaně vracejí (stejně začínají, stejně probíhají a i stejně končí), aniž bychom se na čemkoli v klidu dohodli anebo proč někdy zazní: "...jako bych slyšel tvoji matku" anebo: "nechovej se jako malý dítě". Chceme Vás inspirovat k využívání takového přístupu a komunikačního stylu, který zvýší šance na dosažení úspěšné dohody a ukázat Vám, jak od začátku vést komunikaci na partnerské a rovnocenné úrovni, tzn. bez vítězů a poražených. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA ÚČASTNÍCI

W14-210126

26. ledna 2021 (úterý) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
KONTAKTY S BIOLOGICKOU RODINOU A ZPRACOVÁNÍ HISTORIE DÍTĚTE

Na tomto webináři se budeme věnovat otázkám souvisejícím s kontakty dítěte s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte. Kontakty dětí, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, s biologickou rodinou mohou být často komplikované či nesprávně nastavené. To může mít na děti negativní vliv. Rovněž nezpracovaná historie dítěte s sebou přináší určitá úskalí v prožívání a chování dítěte. Webinář si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která se pojí s kontakty s biologickou rodinou a zpracováním historie dítěte, a dále s možnostmi, jak lze kontakty dobře nastavit, aby byly pro děti přínosné, a jak s dětmi mluvit o jejich historii tak, aby ji děti dokázaly přijmout v rámci rozvoje své identity. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 2 ÚČASTNÍCI

Únor 2021

W13-210211

11. února 2021 (čtvrtek) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
PUBERTA JAKO PŘÍLEŽITOST K UPEVNĚNÍ VZTAHU S DOSPÍVAJÍCÍM DÍTĚTEM

Už jen vyslovení slova "puberta" navodí mnohým rodičům nebo lidem pečujícím o dospívající jedince pocity úzkosti, obav, marnosti, bezradnosti a mnohé další. Je to nevyhnutelně období četných názorových a postojových konfrontací a konfliktních situací. Dospívající získává zkušenosti skrze dělání chyb, skrze vzdor a porušování pravidel, ale učí se, a svou osobnost formuje také velmi významně v závislosti na reakcích svého okolí, na způsobu, jakým je s ním komunikováno, jakým výchovným stylem, poselstvími a ujištěními je k jeho dospívání přistupováno. Ač se dospívání v této vývojové etapě může zdát zcela neřízeným a živelným obdobím, které je jen potřeba "přežít", tak platí, že na jeho úspěšné zvládnutí mohou rodiče anebo jiné pečující osoby mít, resp. mají významný vliv.

Pro náhradní - pěstounské rodiny je toto téma ještě o mnoho složitější a tak se tento webinář zabývá pubertou nejen pohledem vývojových potřeb dospívajících a s tím spojených způsobů chování při jejich naplňování, ale vše je zapasováno do specifických životních situací pěstounské rodiny a náhradního rodičovství. Webinář svým účastníkům nabídne způsob, jak na toto období nahlížet jako na příležitost k upevnění vztahů s dospívajícím dítětem a konkrétně odpoví na otázku "co je možné dělat a jak", aby toto období bylo pro obě strany přínosným časem.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 6  ÚČASTNÍKŮ

W4-210216

16. února 2021 (úterý) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Manipulace a tzv. "hraní psychologických her" je četně přítomnou, mnohdy zcela neuvědomovanou, součástí mezilidské komunikace. Vždy se ale projeví na jejím průběhu a výsledku, stejně tak v (negativních) pocitech jejích účastníků. Komunikace je základem navazování, budování a udržování mezilidských vztahů, manipulativní jednání tak přímo ovlivňuje jejich kvalitu a perspektivu. Manipulativního jednání se mnohdy dopouštíme v "prosté" touze po tolik potřebném uznání a pozornosti, po tzv. "pohlazení".

Cílem webináře je poskytnout znalosti a poukázat na dovednosti, které mohou být prakticky využity jako obrana před (z)manipulováním od ostatních (jak tzv. "neskočit na návnadu/pozvánku" do hry), stejně tak k tomu, aby se co možná nejméně dopouštěl manipulativního jednání člověk sám (jak ze sebe nedělat bezmocnou "Oběť", jak nebýt trestajícím "Pronásledovatelem" ani samozvaným "Zachráncem" druhých), tj. jak si zajistit pohlazení zdravým způsobem. Kurz je zároveň návodem, jak v komunikaci udržet partnerský a rovnocenný přístup bez ohledu na to, jak a s čím do situace vstupuje protistrana.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 6 ÚČASTNÍKŮ

W9-210217

17. února 2021 (středa) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PSYCHOHYGIENA PRO NÁHRADNÍ RODIČE

Každé rodičovství s sebou přináší nejen radostné situace, ale také různá úskalí a určitý stres. Tento kurz se zabývá problematikou stresu a zátěže z hlediska možností, jak lze se stresem a zátěží pracovat, a ukazuje různé strategie a metody psychohygieny coby určité možnosti duševní prevence. Účastník webináře získá základní informace o faktorech, jakými jsou zátěž a stres, o cílech a limitech psychohygieny, ale také o možných strategiích a metodách psychohygieny se zaměřením na fyzickou a duševní stránku člověka (práce s postojem, dechem, tělem, atd.). Budeme se věnovat tomu, jakými způsoby si mohou od přemíry stresu ulevit dospělí, a jaké způsoby mohou nabídnout svým dětem.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 11 ÚČASTNÍKŮ

W10-210222

22. února 2021 (pondělí) | 15.00 - 18.00

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními sociálními potřebami, s důsledky jejich nedostatečného naplňování v raném dětství, a s možnostmi, jak pomoci dětem tyto potřeby dosycovat v pozdějším věku. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 10 ÚČASTNÍKŮ

Březen 2021

W16-210303

3. března 2021 (středa) | 15.00 - 18.00

Mgr. David Černík, DiS.
JAK ŽÍT, PEČOVAT A NEVYHOŘET

Anotace bude doplněna...

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA ÚČASTNÍKŮ