KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

PŘIHLAŠOVÁNÍ SPUŠTĚNO! :-)

  • Webináře budou realizovány při minimálním počtu 6 přihlášených účastníků,

  • pro informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na telefonu: +420 777 939 983.

Listopad / Prosinec 2020

W2-201130-201208

30. listopadu 2020 (pondělí) - 1. část a 8. prosince 2020 (úterý) - 2. část | 15.30 - 18.30 hod.

Mgr. David Černík, DiS.
(PRA)RODIČE DĚTÍ ŠKOLOU POVINNÝCH ANEB DĚTSTVÍ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL

Webinář představuje dětství a dospívání z pohledu "úkolů" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Vysvětluje význam jejich splnění v odpovídajícím období a popisuje jaké důsledky a dopady může mít jejich nesplnění na běžný život. Program je vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit dostatečné a funkční zvládnutí vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí, aby se z nich mohli stát sebevědomí, soběstační a spokojení dospělí. Zároveň jim samotným ukazuje, jak si udělat jakousi "revizi" svého dosavadního života a zvědomit si co mají z dětství "splněno" a jaké úkoly bude naopak třeba "dohnat". Cílem je účastníkům zdůraznit a zároveň je uklidnit, že nikdy není úplně pozdě s tímto začít a že se to vyplatí. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 6 hodin, rozdělený na 2x 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

1.200 Kč (6 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

KURZ PROBÍHÁ, PŘIHLÁŠENÍ JIŽ NENÍ MOŽNÉ.

Prosinec 2020

W8-201209

9. prosince 2020 (středa) | 17.00 - 20.00 hod.

JUDr. Hubert Maxa
NEBOJTE SE EXEKUCE

Lektor webináře srozumitelnou formou přibližuje problematiku exekucí, vysvětluje základní pojmy a odpovídá na nejčastější dotazy. Kurz se též věnuje mýtům v tomto tématu a přehledně je vysvětluje. Účastník kurzu získá přehled o základních tématech, správně zachází se základními pojmy a zodpoví si nejčastější otázky spojené s pěstounstvím a exekucí.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

JUDr. Hubert Maxa

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 6 ÚČASTNÍKŮ

W3-201210

10. prosince 2020 (čtvrtek) | 15.00 - 18.00 hod.

Mgr. David Černík, DiS.
JÁ JSEM OK - TY JSI OK

Během webináře se seznámíte se čtyřmi životními postoji, skrze které vnímáme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy. Vysvětlíme si, co postoj "Já jsem OK - Ty jsi OK" znamená a co může přinést do našich vztahů a komunikace a jak je možné na něm vědomě pracovat. Stejně tak si vysvětlíme, jak nám tento životní postoj pomůže přijmout sebe sama takového, jaký opravdu jsem a zároveň usnadní respektovat druhé se všemi jejich plusy i mínusy a odlišnostmi. Cílem programu je představit účastníkům nový možný pohled na vlastní životní postoj a myšlenky a inspirovat je k nahlížení na sebe i ostatní jako na plnohodnotné osobnosti.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 1 ÚČASTNÍK

W10-201214

14. prosince 2020 (pondělí) | 15.00 - 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními sociálními potřebami, s důsledky jejich nedostatečného naplňování v raném dětství, a s možnostmi, jak pomoci dětem tyto potřeby dosycovat v pozdějším věku. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 7 ÚČASTNÍKŮ

W1-201215

15. prosince 2020 (úterý) | 15.00 - 18.00 hod.

Mgr. David Černík, DiS.
RODIČ - DÍTĚ - DOSPĚLÝ A CESTA K ÚSPĚŠNÉ DOHODĚ

Webinář se zabývá osobností člověka a její strukturou, dále vlivem významných osob v našem životě, které se na utváření naší osobnosti podíleli nebo podílejí a způsobem, jakým mezi sebou lidé v závislosti na tom komunikují a jak na sebe reagují. Cílem programu je dovést jeho účastníky k lepšímu pochopení tohoto chování a jednání a zodpovědět tím, proč se nám některé komunikační situace opakovaně vracejí (stejně začínají, stejně probíhají a i stejně končí), aniž bychom se na čemkoli v klidu dohodli anebo proč někdy zazní: "...jako bych slyšel tvoji matku" anebo: "nechovej se jako malý dítě". Chceme Vás inspirovat k využívání takového přístupu a komunikačního stylu, který zvýší šance na dosažení úspěšné dohody a ukázat Vám, jak od začátku vést komunikaci na partnerské a rovnocenné úrovni, tzn. bez vítězů a poražených. 

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 4 ÚČASTNÍCI

W9-201217

17. prosince 2020 (čtvrtek) | 15.00 - 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PSYCHOHYGIENA PRO NÁHRADNÍ RODIČE

Každé rodičovství s sebou přináší nejen radostné situace, ale také různá úskalí a určitý stres. Tento kurz se zabývá problematikou stresu a zátěže z hlediska možností, jak lze se stresem a zátěží pracovat, a ukazuje různé strategie a metody psychohygieny coby určité možnosti duševní prevence. Účastník webináře získá základní informace o faktorech, jakými jsou zátěž a stres, o cílech a limitech psychohygieny, ale také o možných strategiích a metodách psychohygieny se zaměřením na fyzickou a duševní stránku člověka (práce s postojem, dechem, tělem, atd.). Budeme se věnovat tomu, jakými způsoby si mohou od přemíry stresu ulevit dospělí, a jaké způsoby mohou nabídnout svým dětem.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Seminář je realizován na platformě Zoom. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele a ostatní rodiče se zájmem o téma. Kapacita kurzu: min. 6 | max. +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení, ev. pro objednání kurzu organizací nás kontaktujte na e-mail: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

VOLNÁ KAPACITA 4 ÚČASTNÍCI