SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 2

E-learningový kurz (videa, audia, splnění všech aktivit a pracovních listů): 4 hodiny (60 min)

Praxe s pečujícími osobami v náhradních rodinách ukazuje, že nejčastější příčinou selhání pěstounské péče je právě dlouhodobé potlačování vlastních potřeb vedoucí k vyhoření. Kurz se snaží poukázáním na důležitost témat spojených s vlastní hodnotou a prožitkem tomuto předcházet.

Cílem kurzu je navázat na témata spojená s ženskostí, vlastního těla, sebelásky (SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 1) a propojit je s poznatky o ženské cykličnosti s prohloubením dalších dovedností.

Absolventka kurzu získá náhled na všechny čtyři fáze svého cyklu a jejich specifika a poslechne si praktické tipy pro každodenní život.

Jako výstup kurzu je doporučená závěrečná úvaha nad tématy, nad přínosem pro samotnou účastnici, která by se měla dotknout všech čtyř hlavních aktivit a měla by být zaslána na e-mailovou adresu lektorky. Lektorka pak poskytuje zpětnou písemnou vazbu. V průběhu kurzu je možné lektorku kurzu kdykoliv kontaktovat za účelem dovysvětlení, dílčí zpětné vazby nebo sdělení postřehu.

Termín pro dokončení kurzu: 60 dnů (od prvního přihlášení do systému). Vzdělávání v platformě LMS Moodle (https://kurzy.nahradka.cz).

E-learningový kurz (videa, audia, splnění všech aktivit a pracovních listů): 4 hodiny (60 min).

800 Kč za 1 účastníka (množstevní zvýhodnění: 3.600 Kč za 5 účastníků | 10 účastníků 6.900 Kč). Službu fakturujeme se splatností 10 dnů po vyřízení objednávky.

Mgr. Petra Maxová

Náhradní rodiče, pěstounky, osvojitelky - ženy, které se starají o jim svěřené dítě.