NEBOJTE SE EXEKUCE

E-learningový kurz (videa, audia, splnění všech aktivit a pracovních listů): 6 hodin (60 min)

Absolvent kurzu získá přehled o základních tématech, správně zachází se základními pojmy a zodpoví si nejčastější otázky spojené s pěstounstvím a exekucí. Kurz obsahuje materiály k samostudiu, cvičné testy pro hlubší porozumění tématu, videorozhovor s autorem kurzu, v němž zodpovídá otázky.

Termín pro dokončení kurzu: 60 dnů (od prvního přihlášení do systému). Vzdělávání v platformě LMS Moodle (https://kurzy.nahradka.cz).

E-learningový kurz (videorozhovor, splnění všech aktivit a cvičných testů): 6 hodin (60 min).

1.200 Kč za 1 účastníka (množstevní zvýhodnění: 5.600 Kč za 5 účastníků | 10 účastníků 9.900 Kč). Službu fakturujeme se splatností 10 dnů po vyřízení objednávky.

JUDr. Hubert Maxa

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele.