MOJE DĚTSTVÍ, TVŮJ DOMÁCÍ ÚKOL

E-learningový kurz (videa, audia, splnění všech aktivit a pracovních listů): 8 hodin (60 min)

Dětství a dospívání jako "úkoly" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Význam jejich splnění v odpovídajícím období a důsledky jejich nesplnění. Účastníci si projdou jakousi revizí svého dosavadního života a zvědomí si nakolik mají splněno a co je naopak nejspíš znova potká. Program je zároveň vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit "splnění" vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí.

Termín pro dokončení kurzu: 60 dnů (od prvního přihlášení do systému). Vzdělávání v platformě LMS Moodle (https://kurzy.nahradka.cz).

E-learningový kurz: 8 hodin (60 min).

1.600 Kč za 1 účastníka (množstevní zvýhodnění: 6.900 Kč za 5 účastníků | 10 účastníků 12.600 Kč). Službu fakturujeme se splatností 10 dnů po vyřízení objednávky.

Mgr. David Černík, DiS.

Náhradní rodiče, pěstouny, osvojitele.