PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PILOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTU KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

Druhá fáze projektu Kompetenční model doprovázení zahrnuje pilotní realizaci dvou vzdělávacích programů, zaměřených na posílení komunikačních dovedností, podporu sebepoznání a sebeřízení, a to zejména ve smyslu kontroly a vědomé volby vlastního chování v mezilidských interakcích - komunikacích. Obě témata budou přiměřeně prezentována v kontextu výkonu práce doprovázení náhradních rodin a poskytování souvisejících (sociálních) služeb. V souladu s hlavní myšlenkou našeho projektu se toto vzdělávání zabývá rovinou profesních i osobních kompetencí a jejich vzájemnou provázaností.  


Účast v pilotním vzdělávání je určena partnerům projektu Kompetenční model doprovázení a pro tyto účastníky je zcela bezplatná. Podrobné informace byly kontaktním osobám partnerských organizací odeslány e-mailem.  

Pro přihlášení využijte prosím formulář, který zobrazíte kliknutím na tlačítko pod popisem druhého z programů. Přihlášení je společné pro oba pilotované programy.  
V případě problémů s přihlášením nebo pokud Vám na zadaný e-mail nedojde potvrzení o přihlášení, kontaktujte nás na tel.: +420 777 939 983.

Celková kapacita je stanovena na +/- 15 přihlášených účastníků v každém realizovaném termínu. Pro oba programy jsou aktuálně k dispozici 3 termíny konání. Jeden v dopoledních, dva v odpoledních hodinách. Konkrétní termín, který Vám bude nejvíce vyhovovat, vyberete v přihlašovacím formuláři.

Pilotní realizace obou programů proběhne v kombinaci dvou on-line formátů. Tento mix nazýváme "we-learning". Celkový rozsah vzdělávání je 8 hodin (8x 45 minut), z nichž 3 hodiny jsou realizovány řízeným samostudiem v e-learningové formě a 5 hodin proběhne on-line, formou interaktivního webináře. 

Oba programy jsou lektorovány tandemově. Vzděláváním vás provede PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS. 

Webináře jsou realizovány na platformě Zoom, která umožňuje připojení jak přes aplikaci, tak prostřednictvím webového prohlížeče. Tato platforma nevyžaduje žádnou registraci ani vytváření uživatelských účtů. Pro e-learning využíváme platformu LMS Moodle. Přístupové údaje obdržíte nejpozději týden před konáním webinářové části programu. Účastníkům je k dispozici telefonická technická podpora.

PROGRAM M5

27. 05. 2022 (09:00 - 13:00 hod.)

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

V rámci tohoto vzdělávacího programu se seznámíte s klíčovými koncepty Transakční analýzy nejen na úrovni teoretického přehledu, ale především s jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi. Objasníme, co jsou to Psychologické hry v komunikaci a ukážeme vám, jak je za pomoci tzv. Dramatického trojúhelníku rozpoznat a také, jak aktivně reagovat, abyste se nestali součástí manipulativní hry, např. při komunikaci s klientem. Zabývat se budeme strukturou osobnosti a s tím souvisejícím chováním a jeho změnami. Představíme též koncept Životních pozic, skrze které vnímáme a prožíváme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy.

Cílem kurzu pro jeho účastníky je získat nový/další náhled na proces komunikce s klientem, uvědomit si svou roli v tomto procesu, uvědomit si styl komunikace obou partnerů a zvědomit si, co všechno ovlivňuje jak průběh, tak výsledek vzájemné komunikace/interakce.
------
ROZLOŽENÍ ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
1. část: E-LEARNING (3 hodiny) - absolvování před účastí na webináři | 2. část (navazující): WEBINÁŘ (5 hodin) - účast dle vybraného termínu.

PROGRAM M6

09. 06. 2022 (09:00 - 13:00 hod.)

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS.
PRACOVNÍ STYLY A HNACÍ SÍLY (DRIVERY)

V rámci tohoto vzdělávacího programu budeme pracovat se dvěma transakčně-analytickými koncepty. Tím prvním jsou tzv. Kontaktní dveře - možnosti, jak navázat kontakt s lidmi rozdílných osobností. Jejich znalost a rozpoznání či správné určení, např. u klienta, pomůže k rychlejšímu navázání vztahu a k lepšímu zacílení případných intervencí do oblasti, která bude nejúčinnější pro vytváření změn a umožní vyhnout se uvíznutí v obraně klienta. Navazujícím konceptem jsou drivery, hnací síly, které nás "pohání", ovlivňují naše prožívání a chování. Zabývat se budeme jednotlivými typy driverů a pro ně charakteristickým projevem v reakcích na problém nebo na stres. V pracovním kontextu je označujeme jako styly práce. Účastníci semináře si identifikují vlastní drivery a zvědomí si jejich působení v různých svých životních (osobních i pracovních) situacích a seznámí se s možnostmi využití pozitivních rysů chování ovládaného drivery.

------
ROZLOŽENÍ ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
1. část: E-LEARNING (3 hodiny) - absolvování před účastí na webináři | 2. část (navazující): WEBINÁŘ (5 hodin) - účast dle vybraného termínu.